Reklamasjon

Vare skadet under transport

Dette skjer svært sjelden da vi har gode pakkerutiner.

Er det synlige skader på emballasjen og varen er skadet ved mottak skal du sammen med person som utleverer varen fylle ut et skademeldingsskjema. Utleveringssted skal deretter returnere varene til oss sammen med kopi av skjemaet, ved mottak av varene sender vi deg ny leveranse.

Har du hentet ut varen og oppdager at emballasjen er hel men noe er ødelagt i esken, så kontakt support@aword.no, referer til ordre nummer og beskriv feilen.

Ved de tilfeller da varen er skadet skal vi betale frakten tilbake til oss, ikke send varen til oss, men vent til du har mottatt en ferdig utfylt retur seddel. Sender du varen uten denne må du selv dekke frakten.

Husk sjekk alltid alle varer når du har kommet hjem, skulle du finne skadede varer må du kontakte oss med en gang og senest innen 24 timer etter du hentet varen/e. Kontakt oss pr e-post, send gjerne med et bilde.§ 27.Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.