Dette imprint ble sist oppdatert den 14. juni 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Aword
Fridtjof Nansens vei 5B 0365 Oslo
Norge
E-post: support@aword.no
Telefonnr: 23197800

Juridisk(e) representant(er) for Aword :

Andres Andersen

1. Generelt

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.